Standards and regulations:


National regulations in "ІNTELLECT UA"
National regulations in "UKPATENT ORG"


ДСТУ 3575-97 patent research
formalization for ДСТУ 3575-97 (MSA)
Правила складання і подання заявки на винахід
Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Проект змін до колективного трудового договору
Форми до звіту Інституту (2013 рік)
Порядок оформлення методичних рекомендацій