head
Комітет з біологічної та медичної етики Інституту мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України


Документи Інституту:


[Наказ про створення комітету з біологічної та медичної етики ДУ "ІМІ НАМН України"]

[Положення Комітету з біоетики ДУ "ІМІ НАМН України"]

[Сучасний погляд на питання біоетики при оцінці загальної фармакологічної безпеки лікарських засобів (презентація)]

Міжнародні принципи та положення:

[Principles of the Good Laboratory Practice, GLP]

[European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes]

[Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей]

[Україна підписала Європейську конвенцію про захист хребетних тварин]

Вітчизняні Закони та підзаконні акти:

[Закон України № 3447-IV від 2006-02-21 «Про захист тварин від жорстокого поводження»]

[Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики]

Контакти: Керівник комітету к.мед.к., ст.н.с. Ягнюк Юлія Анатоліївна, тел. +380577313151