Для практикантів, інтернів, аспірантів, докторантів:

[Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я – учасників заходів безперервного професійного розвитку у ДУ «ІМІ НАМН»]

[Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у ДУ «ІМІ НАМН»]

[Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у ДУ «ІМІ НАМН»]

[Згода на обробку та збір персональних даних]

[Наказ про відкриття докторантури]