Аспірантура, докторантура, безперервна освіта

 
[Ліцензія на провадження освітньої діяльньності у сфері вищої освіти на третьому освтньо-науковому рівні]

[Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)]

[Згода на обробку та збір  персональних даних]

[Наказ про відкриття докторантури]

[Правила прийому до аспірантури в ДУ "ІМІ НАМН" в 2023 році]

[Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 14.03.08 - "імунологія та алергологія"]

[Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 03.00.07 - "мікробіологія"]

[Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 222-"Медицина"]

[Робоча програма підготовки доктора філософії за спеціальністю "Мікробіологія"]

[Робоча програма підоготовки доктора філософії за спеціальністю "Імунологія та алергологія"]

[Положення про приймальну комісію ДУ "ІМІНАМН" ]


[Про встановлення вартості навчання в аспірантурі ДУ "ІМІНАМН" в 2023-2024 р. ]

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров'я

          [Конференції, семінари, майстер-класи]

[Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоровя учасників заходів безперервного професійного розвитку у ДУ ІМІ НАМН]

[Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у ДУ ІМІ НАМН]

[Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, застованої на доказах у ДУ ІМІ НАМН]

Контактна інформація:

Пономаренко Світлана Володимирівна           тел. (057) 731-31-51