Спеціалізована вчена рада

 

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада в Інституті функціонує з 1991 року. Наказами Міністерства освіти і науки України від 07.11.2018 року № 1218, від 15.10.2019 року № 1301 та від 18.12.2019 р. № 1643
(право роботи Ради було подовжено Наказами МОН від 22.07.2020 № 946; від 29.04.2021 № 487; від 22.09.21 №1012) спеціалізованій вченій раді надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» до 31.12.2021 року   -
Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 затверджено у кількості 15 осіб:

 :

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

 

1.

Мінухін Валерій Володимирович

(голова)

д.мед.н.

03.00.07

2.

Бабич Євгеній Михайлович

(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

3.

Воронкіна  Ірина Анатоліївна

к.мед.н.

03.00.07

4.

Авдоніна Лариса Іванівна

д.мед.н.

03.00.07

5.

Бірюкова  Світлана Василівна

д.мед.н.

03.00.07

6.

Волянський Андрій Юрійович

д.мед.н.

03.00.07

7.

Коляда Тетяна Іванівна

д.мед.н.

03.00.07

8.

Мартинов Артур Вікторович

д.мед.н.

03.00.07

9.

Морозова Неллі Сергіївна

д.мед.н.

03.00.07

10.

Панченко Людмила Олександрівна

д.мед.н.

03.00.07

11.

Похил Сергій Іванович

д.мед.н.

03.00.07

12.

Протченко  Павло Захарович

д.мед.н.

03.00.07

13.

Савінова Олена Михайлівна

д.мед.н.

03.00.07

14.

Степанський Дмитро Олександрович

д.мед.н.

03.00.07

15.

Філімонова Наталія Ігорівна

д.мед.н.

03.00.07
Автореферати дисертаційних робіт,  2021 рік:

Книш Оксана Василівна
Калініченко Світлана Вікторівна

Ісаєнко Олена Юріївна
Моісеєнко Тетяна Миколаївна

Грузевський Олександр Анатолійович
Кхедер Саід Салех
Мелешко Тамара Вадимівна
Невмержицький Віталій Васильович
Торяник Інна Іванівна

Дисертаційні роботи,  2021 рік:

Книш Оксана Василівна
Калініченко Світлана Вікторівна
Ісаєнко Олена Юріївна

Моісеєнко Тетяна Миколаївна
Грузевський Олександр Анатолійович
Кхедер Саід Салех
Мелешко Тамара Вадимівна
Невмержицький Віталій Васильович
Торяник Інна Іванівна

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційні роботи:


Відгук професора Ковальчука на роботу Книш

Відгук професора Кременчуцького на роботу Книш
Відгук професора Бірюкової на роботу Книш


Відгук професора Кременчуцького на роботу Калініченко

Відгук професора Коваль на роботу Калініченко
Відгук професора Філімонової на роботу Калініченко


Відгук професора Климнюка на роботу Ісаєнко

Відгук професора Кременчуцького на роботу Ісаєнко
Відгук професора Філімонової на роботу Ісаєнко


Відгук професора Савіної на роботу Моісеєнко

Відгук професора Кременчуцького на роботу Моісеєнко

Відгук професора Савінової на роботу Грузевського

Відгук професора Климнюка на роботу Грузевського
Відгук професора Джораєвої на роботу Грузевського

Відгук професора Степанського на роботу Кхедера

Відгук професора Джораєвої на роботу Кхедера


Відгук професора Воронкової на роботу Мелешко

Відгук професора Цирюк на роботу Мелешко

Відгук професора Степанського на роботу Невмержицького

Відгук професора Куцика на роботу Невмержицького

Відгук професора Ковальчука на роботу Торяник

Відгук професора Кременчуцького на роботу Торяник
Відгук професора Філімонової на роботу Торяник


Об'яви:

Нормативні документи:

1. Постанова Кабінету міністрів від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядок присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

2. «Положення про спеціалізовану вчену раду», затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908

3. Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій
 на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

4. Експертна оцінка основних положень дисертації

5.Порядок подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради

6. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОНУ № 40 від 12.01.2017)

8. Про затвердження положення Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

9. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

10. ДСТУ 8302_2015 Бібліографія

11. Про діяльність Спеціалізованих Вчених Рад з липня 2021 року


12. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора та старшого дослідника


13. Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора та старшого дослідника ДУ "ІМІ НАМН"

Контактна інформація:


Голова ради                         Мінухін Валерій Володимирович    тел. (057) 731-31-51
Заступник голови ради        Бабич Євгеній Михайлович        тел. (057) 731-16-42
Вчений секретар                  Воронкіна Ірина Анатоліївна    тел. (057) 731-42-62
Технічний секретар              Давиденко Марина Борисівна    тел. (057) 731-41-84

E-mail: specradad6461801@ukr.net