Спеціалізована вчена рада

 
Спеціалізована вчена рада в Інституті функціонує з 1991 року.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 року № 894 утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.618.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем 03.00.07 «Мікробіологія» (медичні науки) строком на три роки.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 затверджено у кількості 16 осіб:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

1.

Мінухін Валерій Володимирович

(голова)

д.мед.н.

03.00.07

2.

Бабич Євгеній Михайлович

(заступник голови)

д.мед.н.

03.00.07

3.

Воронкіна

Ірина Анатоліївна

к.мед.н.

03.00.07

4.

Волянський

Андрій Юрійович

д.мед.н.

03.00.07

5.

Грузевський

Олександр Анатолійович

д.мед.н.

03.00.07

6.

Джораєва

Світлана Карьягдиївна

д.мед.н.

03.00.07

7.

Ісаєнко

Олена Юріївна

д.мед.н.

03.00.07

8.

Калініченко

Світлана Вікторівна

д.мед.н.

03.00.07

9.

Книш

Оксана Василівна

д.мед.н.

03.00.07

10

Коляда

Тетяна Іванівна

д.мед.н.

03.00.07

11.

Мартинов

Артур Вікторович

д.мед.н.

03.00.07

12.

Похил

Сергій Іванович

д.мед.н.

03.00.07

13.

Степанський

Дмитро Олександрович

д.мед.н.

03.00.07

14.

Торяник

Інна Іванівна

д.мед.н.

03.00.07

15.

Філімонова

Наталія Ігорівна

д.мед.н.

03.00.07

16.

Чумаченко

Тетяна Олександрівна

д.мед.н.

03.00.07

 

Автореферати дисертаційних робіт,  2022 рік:Дисертаційні роботи,  2022 рік:Відгуки офіційних опонентів на дисертаційні роботи:Об'яви:

Нормативні документи:


Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 2016 р.


Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197

 
Наказ МОН України від
13.12.2021  № 1359 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»


Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 
Постанова Кабінет Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»


Наказ МОН України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій
 на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

Експертна оцінка основних положень дисертації

Порядок подачі дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОНУ № 40 від 12.01.2017)

Про затвердження положення Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

ДСТУ 8302_2015 Бібліографія

Про діяльність Спеціалізованих Вчених Рад з липня 2021 року


Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора та старшого дослідника


Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора та старшого дослідника ДУ "ІМІ НАМН"

Контактна інформація:


Голова ради                          Мінухін Валерій Володимирович    тел. (057) 731-31-51
Заступник голови ради        Бабич Євгеній Михайлович        тел. (057) 731-16-42
Вчений секретар                   Воронкіна Ірина Анатоліївна    тел. (057) 731-42-62
Технічний секретар              Давиденко Марина Борисівна    тел. (057) 731-41-84

E-mail: specradad6461801@ukr.net